<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Sprinklerijärjestelmät

Assemblin toteuttaa kaikkiin sprinklerijärjestelmiin liittyvät työvaiheet suunnittelusta toteutukseen ja huoltoon.

Jätä huoltopyyntö

Huoltopyyntö

Assemblinilta sprinklerijärjestelmät kaikkiin tiloihin

Sprinkleri on automaattinen sammutusjärjestelmä, jonka tehtävänä on hälyttää ennalta määrättyyn paikkaan alkaneesta palosta sekä erityisesti sammuttaa havaittu palo. Sprinkleri on sammutusjärjestelmä, joka on kytketty vesijohtoverkostoon. Sprinklerisuuttimet reagoivat palossa kasvaneeseen huoneen lämpötilaan vapauttamalla paineistetun vedentulon putkistosta. Tarvittaessa sprinklerien tarvitsema vesimäärä varastoidaan lisävesisäiliöön.  Sprinklerijärjestelmät ovat sammutusratkaisuna tehokas sekä antaa henkilöille lisäaikaa rakennuksesta poistumiseen.
 
Suomessa sprinklereitä asennetaan sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin. Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan asentamaan sprinklerin rakennukseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tavanomaista suuremman vaaran. Pelastustoimeen liittyvien laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia, toimintavarmoja ja sen vuoksi niiden huolto ja ylläpito vaatii osaavaa sprinkleri-kumppania. Sprinklerijärjestelmiin kohdistuvat työt ovat aina luvanvaraista toimintaa.

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous

Assemblinilta kaikki palvelut sprinklereiden huolloista vanhan järjestelmän saneeraukseen

Assemblin toteuttaa kaikkiin sprinklerijärjestelmiin liittyvät työvaiheet suunnittelusta toteutukseen ja huoltoon. Assemblin on TUKESIN hyväksymä sprinklerilaitteistoja toimittava talotekniikka-alan yritys.
 
Asennuksen jälkeen huolehdimme tarvittaessa myös laitteiston toiminnasta, sillä tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja ylläpitotoimet säännöllisin väliajoin. Assemblin tarjoaa seuraavia sprinklereihin liittyviä palveluita: ylläpito- ja muutostyöt, huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta, määräaikaishuollot, asennukset, vuoto- ja materiaalivahvuuskuvaukset, Diesel- ja varavoimahuollot, konsultointi ja neuvonta.

Tukesin suositukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suosittaa, että uusissa sprinklerijärjestelmissä ei enää käytetä sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Lue lisää blogiartikkelista.

Sprinklerihuollon merkitys

Ilman vuosittaisia huoltotoimenpiteitä sprinklerijärjestelmä ei hätätilanteessa toimi halutulla tavalla. Sprinklerijärjestelmä voi olosuhteiden seurauksena muun muassa syöpyä, vioittua, tukkeutua tai vuotaa. 
 
Sprinklereiden määräaikaishuollossa tarkastetaan ja huolletaan muun muassa seuraavat asiat: Hälytysventtiilin puhdistus, tiivisteiden vaihto, venttiilien toiminnan tarkastus, hälytysten tarkastus, kompressorin toiminnan ja kunnon tarkastus, laitoksen silmämääräinen tarkastus. Huoltotoimepiteiden jälkeen kaikista Assemblinin tekemistä huoltotoimenpiteista toteutetaan huoltoraportti joka toimitetaan tilaajalle.

Ilman vuosittaisia huoltotoimenpiteitä sprinklerijärjestelmä ei hätätilanteessa pian toimi halutulla tavalla.

Ota yhteyttä

Sprinklerijärjestelmät
Kai Niskanen
kai.niskanen@assemblin.fi 
Puh.  044 768 9060

Tekniset Palvelut
Mirka Vesaniemi
mirka.vesaniemi@assemblin.fi 
Puh. 040 566 9929

Tekniset Palvelut
Pirkanmaa
Olli Mäkynen
olli.makynen@assemblin.fi 
Puh. 050 385 7219

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Soita
020 198 4640

Sähköpostitse
asiakaspalvelu@assemblin.fi

Tarjouspyyntö Yhteystiedot