<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Rakentamisen allianssimalli

Yhteistoiminnallisuutta korostavassa allianssissa tarkoitus on lisätä rakentamisen laatua ja tuottavuutta kaikkien osapuolien osallistamisen kautta. Niin luottamuksen kuin vuorovaikutteisuuden merkitys korostuu tässä uudentyyppisessä toteutusmallissa. Assemblinilla on jo useamman projektin kokemus alliansseista.

Rakentamisen allianssimalli perustuu saumattomaan yhteistoimintaan ja luottamukseen

Allianssimallin mukaisesta rakentamisesta on tilaajalle monenlaista etua. Malli soveltuu erityisen hyvin suurten, monimutkaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistoiminnallisuutta korostavassa allianssissa tarkoitus on lisätä rakentamisen laatua ja tuottavuutta kaikkien osapuolien osallistamisen kautta.  Niin luottamuksen kuin vuorovaikutteisuuden merkitys korostuu tässä uudentyyppisessä toteutusmallissa. Assemblinilla on jo useamman projektin kokemus alliansseista.

Osallistavaa rakentamista ja uusia ideoita

Allianssimalli tuonut uusia ajatuksia  ja toimintatapoja rakentamiseen. Malli perustuu eri ammattilaisten hitsautuneeseen yhteistyöhön, jossa sovitun urakan toteutuminen vaatii projektin osapuolilta yhdessä tekemistä ja ideoimista.

Malli jakautuu kahteen vaiheeseen: suunnitteluun ja tuotantoon. Allianssissa suunnitteluvaiheella on suuri merkitys, sillä se ohjaa tuotantovaihetta. Suunnitteluun käytetty yhteinen aika myös hitsaa tilaajan, toteuttajan ja yhteistyökumppanit yhteen, ja tämä edesauttaa kustannusten hallintaa. Kustannukset ovat läpinäkyviä projektikumppaneille koko projektin ajan. Allianssi korostaa jatkuvaa vuorovaikutteisuutta ja tätä kautta luo mahdollisuuden uusille ja innovatiivisille ideoille niin suunnittelun kuin toteutuksenkin puolelle.

Kysymys on toisin sanoen tiiviistä yhteistyöstä, josta hyötyvät kaikki. Yhdessä tekemällä ja ideoimalla löydetään parhaat tavat toteuttaa projekti.  Tilaajalle allianssi luo ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana koko projektin ajan. Yhteistoiminnallisuuden on todistetusti nähty parantavan projektien suorituskykyä, laatua ja tuottavuutta. 

Lue tästä lisää allianssimallista.

Assemblin Oy on vuodesta 2014 ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa allianssipohjaisia rakennusurakoita. Olemme luotettava ja asiantunteva kumppani, jolla on jo näyttöjä onnistuneista hankkeista. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä myyntiimme.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Allianssi-asiantuntija
Antti Rovamaa
antti.rovamaa@assemblin.fi 
Puh. 041 511 1005

Sähköurakointi
Antti Pessa
antti.pessa@assemblin.fi 
Puh. 041 510 6549

Talotekniikka Turku
Ari Oksanen
ari.oksanen@assemblin.fi 
Puh. 044 230 2384

LVI-urakointi
Jukka Jäppinen
jukka.jappinen@assemblin.fi 
Puh. 050 390 1436

Kiinnostuitko?

Lataa esite palveluistamme