<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Energiatehokkuushanke

Energiatehokkuushankkeen avulla lisäät kiinteistösi arvoa ja tuottoa pienentämällä sen ylläpitokuluja. 

Energiahankkeet

Pohditteko, kannattaako jatkaa kaukolämmön tai maakaasun käyttöä – vai kenties siirtyä maalämpöön? Entä millainen olisi talousyhtälönne, jos hukkalämmön lähteitä hyödynnettäisiin tehokkaammin?
Assemblin on yksi merkittävimmistä energia- ja olosuhdehankkeiden toteuttajista Suomessa. Paikallistamme kiinteistösi kohteet, joissa teknisillä toimenpiteillä saavutetaan suurin säästö, sekä arvioimme tarkasti ja luotettavasti investointien kokonaiskustannukset ja kannattavuuden.

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous

Assemblinin kokonaistoimitus on kattava ja luotettava

Energiahankkeen edut

Kiinteistöjen arvo ja tuottoaste kasvavat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä

 

Kuittaa sekä energiatehokkuusinvestointeja että korjausvelkaa

Alentaa käyttö- ja energiakustannuksia

Osa ympäristöohjelmaasi: vähentää kasvihuonepäästöjä

Parantaa kiinteistön viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta – vuokralaisten tyytyväisyys kasvaa

Maksimaalinen tuotto investoinneille

PILP-ratkaisut - poistoilmalämpöpumppuratkaisut

Suurin osa rakennetuista kerrostaloista on rakennettu koneellisella poistolla ilman lämmöntalteenottoa, jolloin iso osa poistoilman lämpöenergiasta kulkeutuu suoraan harakoille - joten älä hukkaa energiaasi vaan hyödynnä kiinteistösi energiapotentiaali. Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä soveltuu useimpiin kerrostaloihin ja sen avulla lämmitysenergiakulutus voi laskea jopa 40 %. PILP-ratkaisu vaatii ainoastaan rinnalle toisen lämpöjärjestelmän kuten kaukolämmön tai maalämmön. Poistoilmasta talteen otettua lämpöä voidaan hyödyntää lämpöpumpun avulla esimerkiksi rakennuksen tilojen lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden valmistuksessa. PILPiä varten kohteeseen asennetaan lämmöntalteenottoyksikkö sekä lämmönkeruulinja, joiden sijoituspaikka suunnitellaan aina kohdekohtaisesti. Järjestelmän avulla jo kertaalleen ostettu lämmitysenergia jatkojalostetaan hyötykäyttöön, jolloin kiinteistökin toimii energiaviisaasti. 

Ota yhteyttä

Kokonaistoimitus vapauttaa henkilöresurssejasi

Kun energiatehokkuushankkeesi toteutetaan kokonaistoimituksena, pääset työn tilaajana mahdollisimman helpolla. Toteutamme hankkeesi alusta loppuun, peruskatselmuksesta uuden ratkaisun käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon – haluamassasi laajuudessa. Päätät itse, kuinka tiiviisti olet mukana suunnittelemassa hankkeen sisältöä ja toteutustapaa. Energiahanke on tehokas tapa nostaa kiinteistöjen tuottoja ja varautua jatkuvasti kasvaviin energiakustannuksiin ennakolta. Mikäli mitään toimenpiteitä ei tehdä, energiakustannusten nousu aiheuttaa tulevina vuosina kiinteistöjen määrästä ja koosta riippuen merkittävästi lisäkustannuksia.

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous

Yhteystiedot

Palveluprojektit
Matti Hirvonen
matti.hirvonen@assemblin.fi  
Puh. 044 410 3979

Palveluprojektit
Mika Toiviainen
mika.toiviainen@assemblin.fi 
Puh. 046 923 3872

Myynti
Oscar Peltonen
oscar.peltonen@assemblin.fi 
Puh. 044 244 4551

Assemblin 
Palveluprojektit
Tarjouspyynnöt
tarjouspyynnot@assemblin.fi 

Ota yhteyttä

Soita
020 198 4640

Sähköpostitse
asiakaspalvelu@assemblin.fi

Tarjouspyyntö Yhteystiedot