<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Teollisuuden ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmän avulla puhdistetaan tehokkaasti sisäilmaa, joka myös ottaa talteen koneiden ja laitteiden tuottaman hukkalämmön. Järjestelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 80 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.

Avaimet käteen -ratkaisuna, luottamuksella

Assemblin myy ja markkinoi Suomessa kehitettyä teollisuuden ilmanvaihtoratkaisua, jonka avulla parannat sisäilman laatua ja saavutat merkittäviä energiasäästöjä. Järjestelmä on markkinoiden paras vaihtoehto vaativiin teollisuusolosuhteisiin.

Ilmanvaihtojärjestelmän avulla puhdistetaan tehokkaasti sisäilmaa, joka myös ottaa talteen koneiden ja laitteiden tuottaman hukkalämmön. Järjestelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 80 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.

 Jokainen järjestelmä toimitetaan asiakkaalle avaimet käteen -palveluna. Palveluun sisältyy ilmainen kartoitus ja lähtötilannearviointi, jonka pohjalta asiakkaalle tehdään alustava investointiarvio. Lisäksi avustamme mahdollisten investointitukihakemusten tekemisessä.

Käy lukemassa täältä referensseistämme.

Viisi hyvää syytä valita Assemblin

• Huomattavat säästöt energiakustannuksissa
• Puhdas, vedoton sisäilma työskentely- ja oleskelualueella
• Luotettavaa asiantuntijuutta
• Ylläpitokustannuksien pienentyminen
• Investoinnit helposti myös rahoitettuna palveluna

Lataa esite ilmanvaihtojärjestelmästämme

Mahdollista saavuttaa 80 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.

Investoinnin helppoutta Älyenergia-rahoituksella

Assemblin Oy on kehittänyt ainutlaatuisen palvelumallin, jonka avulla voidaan rahoittaa energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä. Kuukausittaiset palvelumaksut kuolettavat hankkeen investoinnin tulevien vuosien aikana.

Rahoitettavasta hankkeesta ei vaadita erillisiä kiinteitä vakuuksia, vaan tulevat palvelumaksut rahoitetaan syntyneillä energiansäästöillä. Rahoituksen myöntämä rahasto omistaa kaikki investointiin liittyvät laitteet ja vastaa niiden ylläpidosta ja huollosta sekä energiasäästöjen seurannasta koko sopimuskauden ajan. Tämä toimintamalli tuo helppoutta ja vaivattomuutta tehdä hyviä investointipäätöksiä.

Energiatehokkuus säästää ja tuottaa

Energiansäästötarpeet yhdessä työympäristön olosuhteiden parantumisen kanssa asettavat haasteita nykypäivän ilmanvaihtotekniikalle. Kiristyvät EU-direktiivit asettavat haasteita lähitulevaisuudessa yritysten toiminnalle.

Pitkällä aikavälillä energiatehokkaat ratkaisut vaikuttavat yrityksen tulokseen. Varsinkin toimialoilla, joilla kasvu on hitaampaa, investointi kiinteistön energiatehokkuuteen on järkevä tapa kasvattaa yrityksen kannattavuutta sekä tulosta. Saat tuntuvia enegiasäästöjä heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Energiatehokkuuteen investoimalla voit saavuttaa jopa 80 % vuosittaiset energiasäästöt.

Tee investointi, joka kannattaa!

Harkitessasi investointeja energiatehokkuuteen, kannattaa pitää mielessä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön yrityksille myöntämä energiatuki sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä ja energiankäytön tehostamista.

Tehokas ilmanvaihto lisää työhyvinvointia ja vähentää poissaoloja

Työpaikan terveellisellä sisäilmalla on suuri merkitys niin työntekijöiden työhyvinvoinnin kuin työn tuottavuuden kannalta. Huonon ilmanlaadun seuraukset näkyvät työpaikoilla poissaoloina, sairauksina ja epäviihtyvyytenä. Esimerkiksi kemiallisten haittatekijöiden aiheuttamia ammattitauteja voidaan torjua jopa 50–75 % paremman ilmanvaihtotekniikan avulla.

Täyttääkö nykyinen ilmanvaihtojärjestelmäsi työturvallisuuslain vaatimukset?

Yritysten ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset on kirjattu Suomen työturvallisuuslakiin. Teollisuusolosuhteisiin kehitetyn ilmanvaihtojärjestelmän avulla on mahdollista täyttää nämä vaatimukset.Teollisuuden ilmanvaihtojärjestelmä perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon, tehokkaaseen ilman puhdistukseen ja hukkalämmön talteenottoon.

Terve ja tyytyväinen työntekijä on tuottava. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisissa olosuhteissa yrityksesi tulos tehdään päivittäin. Investointi oikeanlaiseen ilmanvaihtojärjestelmään parantaa sisäilmaolosuhteita sekä vaikuttaa energiakustannuksiisi merkittävästi.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Liiketoimintajohtaja
Energiatehokkuus
Isto Hietanen
isto.hietanen@assemblin.fi
Puh. 050 469 5495

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus 
ja elinkaaripalvelut
Pekka Ervasti
pekka.ervasti@assemblin.fi 
Puh. 050 469 7575

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus 
ja elinkaaripalvelut
Janne Aittola
janne.aittola@assemblin.fi 
Puh. 050 385 3347

Energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut
Pekka Semi
pekka.semi@assemblin.fi 
Puh. 050 390 0876

Energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut Turku
Timo Meri
timo.meri@assemblin.fi 
Puh. 040 128 7072

Teollisuuden ilmanvaihto
Hannu Salminen
hannu.salminen@assemblin.fi 
Puh. 0400 531 683