Teollisuuden ilmanvaihto

HYMYllä selvää säästöä lämpöenergiakustannuksiin

HYMY-ilmanvaihtojärjestelmä on kehitetty teollisuuden sisäilman laadun ja energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen. Järjestelmä puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa ja ottaa talteen koneiden tuottaman hukkalämmön. Järjestelmällä voit saavuttaa yli 50 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.

Käy lukemassa täältä referensseistämme.

Kuinka paljon HYMY tuottaisi teille rahaa?

Millä tavalla kustannustehokas ja lämmityskuluja säästävä HYMY-ilmastointijärjestelmä vaikuttaisi yrityksenne tulokseen? Pyydä asiantuntijaamme tekemään ilmainen kartoitus teollisuuskiinteistöönne. Kartoituksen aikana laadimme toimenpide-ehdotuksen, jonka käymme yhdessä lävitse.

HYMY parantaa olosuhteita

  • Huomattavia säästöjä lämmitysenergiakustannuksissa
  • Puhdas, vedoton sisäilma työskentely- ja oleskelualueella
  • Päästötön ulos laskettava poistoilma

 Lataa esite HYMY:stä

teksti-korostus.png

Olemme kehittäneet ’avaimet käteen’ -palveluna toimitettavan Hymy -järjestelmän. Palveluun sisältyy ilmainen kartoitus ja lähtötilannearvointi, jonka pohjalta asiakkaalle tehdään investointiarvio. Lisäksi avustamme mahdollisten investointitukihakemusten tekemisessä. Myönteisen hankintapäätöksen jälkeen asiakas saa kirjallisena lopullisen takuukustannuslaskelman.

HYMY - Suomessa kehitetty ilmanvaihtojärjestelmä

Hyvä ilmanlaatu ja lämmön talteenotto ovat tärkeitä tämän päivän yrityksille. Ekologinen ajattelu yhdessä työympäristön olosuhteiden parantumisen kanssa asettavat haasteita nykypäivän ilmanvaihtotekniikkaan. EU:n suunnalta tulevat ilmastonmuutoksen säädökset asettavat haasteita lähitulevaisuudessa yritysten toimintaedellytyksille.

HYMY-järjestelmän energiatehokas ja terveellinen perusilmanvaihto on yksinkertainen, nerokas kokonaisuus.

Hymy –ilmastointijärjestelmä on Suomessa kehitetty, helposti asennettava yleisilmanvaihtojärjestelmä, joka myös lämmittää teollisuushallin, vähentäen lämpöenergiakustannuksia jopa yli 80 %. Saat järjestelmän investointituen sisältävänä ”avaimet käteen takuutoimituksena”. Järjestelmä on asennettavissa myös vanhoihin halleihin.

Tehokas ilmanvaihto lisää työhyvinvointia

Työpaikan terveellisellä sisäilmalla on suuri merkitys niin työntekijöiden työhyvinvoinnin kuin työn tuottavuuden kannalta. Huonon ilmanlaadun seuraukset näkyvät työpaikoilla poissaoloina, sairauksina ja epäviihtyvyytenä. Esimerkiksi kemiallisten haittatekijöiden aiheuttamia ammattitauteja voidaan torjua jopa 50–75 % paremman ilmanvaihtotekniikan avulla

HYMY-ilmanvaihtojärjestelmä täyttää työturvallisuuslain vaatimukset

Yritysten ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset on kirjattu Suomen työturvallisuuslakiin. Teollisuusolosuhteisiin kehitetyn HYMY-ilmanvaihtojärjestelmän avulla on mahdollista täyttää nämä vaatimukset. Helposti asennettava yleisilmanvaihtojärjestelmä lämmittää myös teollisuushallin vähentäen samalla lämmityskustannuksia jopa yli 50 %. Järjestelmä perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon ja hukkalämmön talteenottoon. HYMY-järjestelmä voidaan asentaa niin vanhaan kuin uuteen teollisuuskiinteistöön.

Investointitukea energiahankkeisiin

 
Lisäksi kannattaa pitää mielessä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön yrityksille myöntämä energiatuki sellaisiin hankkeisiin, jotka muun muassa edistävät energiansäästöä ja -käytön tehostamista.

HYMY-järjestelmä on markkinoiden ainoa konepajaolosuhteisiin kehitetty perusilmanvaihtojärjestelmä

Systeemin tekninen toimintaperiaate on syrjäyttävä ilmanvaihto. Järjestelmä tuottaa taloudellisesti mittavaa hyötyä, joka lyhyessä ajassa muuttuu kilpailukykytekijäksi.

  • Lämmityskustannukset alentuvat
  • Ihmiset voivat paremmin
  • Koneiden kuluminen hidastuu
  • Rekrytointi helpottuu ja työpaikan vetovoima kasvaa
Lataa esite HYMY:stä

Ota yhteyttä

 

ota_yhteytta.jpg

Liiketoimintajohtaja
Energiapalvelut
Isto Hietanen
isto.hietanen@assemblin.fi
Puh. 050 469 5495
ota_yhteytta.jpg

Energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut
Pekka Semi
pekka.semi@assemblin.fi 
Puh. 050 390 0876
ota_yhteytta.jpg

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus
ja elinkaaripalvelut
Pekka Ervasti
pekka.ervasti@assemblin.fi 
Puh. 050 469 7575
ota_yhteytta.jpg

Energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut Turku
Timo Meri
timo.meri@assemblin.fi 
Puh. 040 128 7072
ota_yhteytta.jpg

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus
ja elinkaaripalvelut
Janne Aittola
janne.aittola@assemblin.fi 
Puh. 050 385 3347
ota_yhteytta.jpg

HYMY-teollisuuden ilmanvaihto
Hannu Salminen
hannu.salminen@assemblin.fi 
Puh. 0400 531 683

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous