<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Teollisuuden ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmän avulla puhdistetaan tehokkaasti sisäilmaa, joka myös ottaa talteen koneiden ja laitteiden tuottaman hukkalämmön. Järjestelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 80 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.

Lataa esite ilmanvaihtojärjestelmästämme

Avaimet käteen -ratkaisuna, luottamuksella

Assemblin myy ja markkinoi Suomessa kehitettyä teollisuuden ilmanvaihtoratkaisua, jonka avulla parannat sisäilman laatua ja saavutat merkittäviä energiasäästöjä. Järjestelmä on markkinoiden paras vaihtoehto vaativiin teollisuusolosuhteisiin.
 
Ilmanvaihtojärjestelmän avulla puhdistetaan tehokkaasti sisäilmaa, joka myös ottaa talteen koneiden ja laitteiden tuottaman hukkalämmön. Järjestelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 80 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.
 
 Jokainen järjestelmä toimitetaan asiakkaalle avaimet käteen -palveluna. Palveluun sisältyy ilmainen kartoitus ja lähtötilannearviointi, jonka pohjalta asiakkaalle tehdään alustava investointiarvio. Lisäksi avustamme mahdollisten investointitukihakemusten tekemisessä. Käy lukemassa täältä referensseistämme.

Mahdollista saavuttaa 80 % vuosittaiset säästöt lämmityskustannuksissa.

Investoinnin helppoutta Älyenergia-rahoituksella

Assemblin Oy on kehittänyt ainutlaatuisen palvelumallin, jonka avulla voidaan rahoittaa energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä. Kuukausittaiset palvelumaksut kuolettavat hankkeen investoinnin tulevien vuosien aikana.

Rahoitettavasta hankkeesta ei vaadita erillisiä kiinteitä vakuuksia, vaan tulevat palvelumaksut rahoitetaan syntyneillä energiansäästöillä. Rahoituksen myöntämä rahasto omistaa kaikki investointiin liittyvät laitteet ja vastaa niiden ylläpidosta ja huollosta sekä energiasäästöjen seurannasta koko sopimuskauden ajan. Tämä toimintamalli tuo helppoutta ja vaivattomuutta tehdä hyviä investointipäätöksiä.

Viisi hyvää syytä valita Assemblin

• Huomattavat säästöt energiakustannuksissa
• Puhdas, vedoton sisäilma työskentely- ja oleskelualueella
• Luotettavaa asiantuntijuutta
• Ylläpitokustannuksien pienentyminen
• Investoinnit helposti myös rahoitettuna palveluna

Energiatehokkuus säästää ja tuottaa

Energiansäästötarpeet yhdessä työympäristön olosuhteiden parantumisen kanssa asettavat haasteita nykypäivän ilmanvaihtotekniikalle. Kiristyvät EU-direktiivit asettavat haasteita lähitulevaisuudessa yritysten toiminnalle.

Pitkällä aikavälillä energiatehokkaat ratkaisut vaikuttavat yrityksen tulokseen. Varsinkin toimialoilla, joilla kasvu on hitaampaa, investointi kiinteistön energiatehokkuuteen on järkevä tapa kasvattaa yrityksen kannattavuutta sekä tulosta. Saat tuntuvia enegiasäästöjä heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Energiatehokkuuteen investoimalla voit saavuttaa jopa 80 % vuosittaiset energiasäästöt.

Tehokas ilmanvaihto lisää työhyvinvointia ja vähentää poissaoloja

Työpaikan terveellisellä sisäilmalla on suuri merkitys niin työntekijöiden työhyvinvoinnin kuin työn tuottavuuden kannalta. Huonon ilmanlaadun seuraukset näkyvät työpaikoilla poissaoloina, sairauksina ja epäviihtyvyytenä. Esimerkiksi kemiallisten haittatekijöiden aiheuttamia ammattitauteja voidaan torjua jopa 50–75 % paremman ilmanvaihtotekniikan avulla.

Täyttääkö nykyinen ilmanvaihtojärjestelmäsi työturvallisuuslain vaatimukset?

Yritysten ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset on kirjattu Suomen työturvallisuuslakiin. Teollisuusolosuhteisiin kehitetyn ilmanvaihtojärjestelmän avulla on mahdollista täyttää nämä vaatimukset.Teollisuuden ilmanvaihtojärjestelmä perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon, tehokkaaseen ilman puhdistukseen ja hukkalämmön talteenottoon.

Ei ole yhdentekevää, millaisissa olosuhteissa yrityksesi tulos tehdään päivittäin. Investointi oikeanlaiseen ilmanvaihtojärjestelmään parantaa sisäilmaolosuhteita sekä vaikuttaa energiakustannuksiisi merkittävästi.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus
ja elinkaaripalvelut
Anssi Virtanen
anssi.virtanen@assemblin.fi
Puh. 040 042 875

Teollisuuden ilmanvaihto
Hannu Salminen
hannu.salminen@assemblin.fi 
Puh. 040 053 1683