<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

TAE  -

Uuden sukupolven kiinteistöjen energiatehokkuus-
palvelu

TAE-energiatehokkuuspalvelu

TAE on kokonaisvaltainen energiatehokkuushanke ilman investointeja. TAE-palvelumme sisältää myös asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sopimusajan mittaisen seurannan sekä järjestelmien huollon ja ylläpidon.
 

TAE-palvelun takeet

Ylivoimainen osaaminen:
Yrityksiemme ydinosaamista yhdistämällä on luotu ainutlaatuinen palvelumalli energiatehokkuushankkeille.
 
Hankkeiden kokonaisvaltaisuus: 
Energiatehokkuuden kehittämisen lisäksi hankkeissa huomioidaan aina myös sisäympäristön laatu, käyttäjätyytyväisyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen ja olemassa oleva korjausvelka.
 
Palvelurahoitus:
Rahasto omistaa kaikki investointiin liittyvät laitteet sekä vastaa niiden asennuksesta, käyttöönotosta, ylläpidosta ja huollosta sopimuskauden ajan. Tämä mahdollistaa asiakkaille ennakoitavat kulut ja välittömät kustannussäästöt ilman alkuinvestointeja.
 
Seurantavastuu:
Hankkeet sisältävät aina koko sopimuskauden kattavan seurantavastuun, jolla varmistetaan, että energiatehokkuustavoitteet saavutetaan suunnitellusti.

”Tavoitteenamme on seuraavan viiden vuoden aikana vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä yli 500 miljoonaa kiloa. Tämä vastaa 41 277 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.”

Miten me tämän teemme?

Thermo Power Finland Oy, Assemblin Oy ja Elite Varainhoito Oyj tarjoavat ensimmäisinä yrityksinä Suomessa energiatehokkuushankkeita palveluna. Thermo Power vastaa TAE-palvelumallissa projektikohteen lämmöntuottojärjestelmään ja sen ohjaukseen liittyvästä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Assemblinin osuus TAE-palvelusta kattaa vastuun kiinteistön taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden parantamisesta.
TAE-palvelukumppanit varmistavat järjestelmien toimivuuden etähallinnan avulla. Elite Varainhoidon osuutena palvelumallissa on mahdollistaa TAE-hankkeiden rahoitus uuden Älyenergia -ympäristörahastonsa avulla.
Lataa esitys TAE-energiatehokkuuden mallihankkeesta

Ota yhteyttä

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus 
ja elinkaaripalvelut
Janne Aittola
janne.aittola@assemblin.fi 
Puh. 050 385 3347

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä