<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Etähallintapalvelut

Etähallintapalveluiden avulla saavutat merkittäviä kustannussäästöjä ilman lisäinvestointeja.

Etähallintapalveluilla kustannukset pienemmiksi

 
Etähallintapalveluiden avulla saavutat merkittäviä kustannussäästöjä ilman lisäinvestointeja. Tarjoamamme palvelu sopii kaikkiin automaatiojärjestelmiin, joten pystymme palvelemaan sinua riippumatta käytössäsi olevasta teknologiasta. Etähallintapalveluilla varmistat myös kiinteistösi laadukkaat sisäilma-olosuhteet – energiatehokkaasti.
 
Tavoitteellisten etähallintapalveluiden avulla varmistamme asiakaskiinteistöissä korkeatasoiset ja tuottavat sisäolosuhteet – energiatehokkaasti. Käyttäjätyytyväisyyttä ja kiinteistön laatukäsitystä nostavat myös nopea reagointi teknisiin ongelmiin ja asiakkaan tekemiin vikailmoituksiin. Etäkäyttö ja energiahallintapalvelut ovat ratkaisu kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisessä ja olosuhteiden hallinnassa, ammattilaisten tekemänä.
 
Etähallintahallintapalveluilla on saavutettavissa tyypillisesti 5-20 %:n säästöt ilman lisäinvestointeja. Pienillä investoinneilla myös yli 30 % säästöt ovat täysin mahdollisia.
 

Etähallintapalvelu kaikkiin automaatiojärjestelmiin

 
Palvelu toteutetaan hyödyntäen etäyhteyttä kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään. Palvelu on automaatiojärjestelmän toimittajasta riippumaton, saatavilla kaikkiin järjestelmiin. Etähallintapalvelun ammattilaisemme toimivat läheisessä yhteistyössä kohteen kiinteistönhoitajien, aulapalveluiden ja managereiden kanssa ja palveluun sisältyy maksuton puhelintuki arkisin 8-16 välisenä aikana.
 
Kulutusten seuranta on aina tavoitteellista
Etähallintapalvelun käyttöönotossa määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa kiinteistön kulutuksen tavoitteet. Näitä asetettuja tavoitteita seurataan säännöllisesti, joten saat aina ajantasaisen raportin toteutuneesta kulutuksesta. Raportti sisältää myös analyysin.
 
Etähallintapalvelut Internet-yhteyden päässä
 
Etähallintapalvelujen käyttöönottoon tarvitset vain yhteydet käytössäsi olevan automaatiojärjestelmän ja tarjoamme etähallintapalvelun välille.

Olemassa olevissa rakennuksissa olosuhteiden hallinta ja energiatehokkuuden kehittäminen otetaan osaksi päivittäisiä rutiineja palvelun alusta alkaen. Uudisrakennuksissa varmistamme, että talotekniikkaan tehdyistä investoinneista saadaan kaikki hyöty irti optimoimalla se energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Kiinteistösi kulutus kuriin

Nykyaikaisissa uudisrakennuksissa talotekniikka on siinä määrin vaativaa, että harvoin rakennus on valmistuessaan optimaalisesti säädetty. Myöskään rakennusta vastaanotettaessa ei välttämättä ehditä tarkastamaan ja säätämään kaikkien järjestelmien toimintaa sekä rakennusautomaatiota yhdeksi, haluttuja sisäolosuhteita energiatehokkaasti ylläpitäväksi kokonaisuudeksi.

Järjestelmätarkastuksilla rakennuksen säädöt kohdilleen

Vastaanoton jälkeen virheiden ja epäkohtien esille tuominen on paljolti kiinteistönhoitajan ammattitaidon ja viitseliäisyyden varassa. Kuitenkin alkuvaiheessa tehdyt järjestelmätarkastukset ja viritykset määrittävät usein hyvin pitkälle tulevaisuuteen rakennuksen tulevan energiakulutustason sekä tiloissa vallitsevat olosuhteet muuttuvissa säätyypeissä tai rakennuksen muuttuvissa käyttötiloissa. Jos vastuun tilojen käyttötarkoituksen mukaisten olosuhteiden valvomisesta ja varmistamisesta jätetään tilojen käyttäjien harteille, saattaa tämä alkuvaiheessa vaikuttaa haitallisesti tilojen käyttäjien tyytyväisyyteen sekä laatukäsitykseen itse rakennuksesta. Aina ei myöskään suunnittelu – varsinkin automaatiojärjestelmän komponenttien ja säätötapojen suunnittelu – ole pystynyt kaikilta osin huomioimaan rakennukselle ominaisen käytön tarpeita tai muuten rakennuksen ominaispiirteitä ja niiden yhteisvaikutusta tuleviin energiakulutuksiin tai sisäolosuhteisiin. 

Energiankulutuksen optimointi  ja olosuhteiden hallinta

Automaation ja kiinteistön teknisten järjestelmien optimoinnissa hyödynnetään automaatiojärjestelmästä saatavaa tuntimittausdataa. Optimoinnissa tarkastamme ja viritämme säätöpiirit, aikaohjelmat ja asetusarvot siten, että optimaaliset olosuhteet saavutetaan energiatehokkaasti kiinteistön käyttöaikoina. Tuntimittausdatan analysointi paljastaa mm. sähkön piilokuormat ja vuotavat vesikalusteet sekä toimimattomat ohjaukset. Dataa voidaan hyödyntää oikeiden asetusarvojen ja säätökäyrien valinnassa sekä mm. kaukolämmön tilaustehon tarkastamisessa.

Etähallintapalveluissa tieto helposti saataville

Rakennusten etähallintapalvelu tarvitsee tietoliikenneyhteyden rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän ja Energiatehokkuus- ja elinkaaripalveluiden etähallintapalvelun välille. Tämän tietoliikenneyhteyden avulla energia-asiantuntijat voivat olla yhteydessä kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään ja hallinnoida rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä.

Etäyhteys rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmään auttaa myös merkittävästi erilaisten ongelmien ratkaisemissa sekä kiinteistöhuollon tukitehtävissä. Etähallintapalvelut eivät ole riippuvaisia tietyistä automaatiojärjestelmistä, vaan etäyhteys voidaan rakentaa, asiakkaan niin halutessa, mihin tahansa automaatiojärjestelmään.

Etäyhteys rakennukseen tarvitaan myös erilaisten suureiden kuten lämpötila, kosteus, ilmanvaihdon käyntiajat, käyttäjien olosuhteet jne. tiedon siirtämiseen rakennusautomaatiojärjestelmästä etäkäyttöpalvelun tiedonkeruuyksikköön energiatehokkuuden analysointia ja raportointia varten. 

Etähallintapalvelujen päätehtävät ovat

Energiankulutuksen seuranta, analysointi ja raportointi
Tekniikan ja olosuhteiden seuranta ja hallinta
Teknisten järjestelmien toiminnan optimointi sekä
Sisäilmasto-olosuhteiden optimointi

Lataa Etähallintapalveluiden esite

Ota yhteyttä

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus 
ja elinkaaripalvelut
Vesa Harju
vesa.harju@assemblin.fi 
Puh. 050 469 7988

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä