Elinkaaripalvelut

Tavoitteellisella kuntoarviolla kiinteistöjen kustannukset hallintaan

 

Assemblinin kiinteistöjen elinkaaripalveluiden kuntoarvio antaa kattavan kuvan kiinteistösi kunnosta. Asiantuntijamme selvittävät kiinteistösi rakennus- ja LVISA-teknisen kunnon ja saat samalla suositukset jatkotoimenpiteistä.

Kiinteistöjen kustannukset hallintaan elinkaaripalveluilla

 

Kiinteistön elinkaarella tarkoitetaan ajanjaksoa kiinteistön valmistumisesta aina sen purkamiseen saakka. Elinkaarensa aikana kiinteistö vaatii kunnossapitoa ja oikeita toimenpiteitä, jotta sen arvo ja tuottavuus pysyvät toivotulla tasolla. Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut toimenpiteet takaavat sen, että kiinteistöistä on saatavissa maksimaalinen tuotto — nyt ja tulevaisuudessa. Assemblinin Energiatehokkuus- ja elinkaaripalvelut tarjoavat asiantuntemusta rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin aina uudisrakennuksista haastaviin saneerauskohteisiin.

Assemblinin suorittama kuntoarvio on aina tavoitteellinen

Kuntoarvio on kiinteistön omistajan ja ylläpidon perustyökalu kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämisessä sekä kustannusten arvioinnissa. Se on myös yleinen tapa selvittää kiinteistön kunto kiinteistökauppojen yhteydessä.

Kokemuksemme on osoittanut, että myös laajasti saneeratuissa ja ammattimaisesti valvotuissa kiinteistöissä esiintyy yllättävän paljon puutteita ja riskitekijöitä. Kokeneet arvioijamme löytävät jo silmämääräisellä tarkastelulla mahdolliset ongelmakohdat, joiden korjaamisen laiminlyönti aiheuttaa myöhemmin merkittäviä kustannuksia tai kiinteistön myyntihinnan laskua. Kuntoarvio kannattaakin aina teettää jo takuuaikana.

Kuntoarviossa havaitaan riskitekijät

Tiesitkö, että yllättäviä vaurioita, rakennusvirheitä ja riskitekijöitä löytyy kaikenikäisistä kiinteistöistä? Olemme koonneet esitteeseen muutamia esimerkkejä kuntoarvioissa havaituista, korjausta vaativista kohteista.

teksti-korostus.png

Kuntoarvioissa asiantuntijamme selvittävät kiinteistön rakennus- ja LVISA-teknisen kunnon havainnoimalla kohteet rakenteita rikkomattomin menetelmin. Apuna käytetään myös kiinteistön ylläpidon ja käyttäjien haastatteluja. Kuntoarvion havainnoista tehdään kirjallinen raportti, joka sisältää arvion rakennuksen ja sen järjestelmien kunnosta ja toiminnasta.

Elinkaaripalveluiden kuntoarviossa kiinteistösi riskitekijät esiin

 

Kokenut arvioija havaitsee helposti kiinteistön ylläpitoon vaikuttavat riskitekijät, joihin reagoiminen voi säästää merkittäviltä korjaus- ja ylläpitokustannuksilta. Tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, kun ne on havaittu kuntoarviossa riittävän ajoissa.

Katselmoinnit ja tarkastukset asiantuntemuksella

 

Palvelumme kattavat muun muassa liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen kuntoarviot, energiakatselmoinnit, tekniset PTS-arviot, kosteustekniset tarkastukset, rakennetekniikan tarkastukset, kylmäainevuototestaukset, kylmälaitteiden kuntotarkastukset, uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksien selvitykset sekä TDD ja EDD (phase 1 ja 2) -katselmoinnit.

Tarjoamme myös apua kiinteistöjen olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja esimerkiksi kiinteistönhoitajien tai kiinteistön omistajien tueksi.

Saat myös kattavan raportin suoritetusta tarkastuksesta. Käytetyimmät raportointimallit ovat tällä hetkellä KH-malliohjekortistojen mukaiset liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio-ohjeistuksien mukaiset KH 90-00501 ja asuinrakennusten suoritusohjeen KH 90–00535 mukaiset kuntoarviot.

 

Kuntoarvio kannattaa teettää kaiken ikäisiin kiinteistöihin

Toteutamme laadukkaat ja kattavat kuntoarviot ja energiakatselmoinnit vuosien kokemuksella kaiken tyyppisiin kiinteistöihin. Olemme toteuttaneet kuntoarvion tai Motivan mallin mukaisen energiakatselmuksen viime vuosina yli 200 kohteeseen, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 2 000 000 m².

Sisäilman laatuun vaikuttavat haitalliset tekijät on mahdollista havaita normaalin kiinteistökierroksen yhteydessä, jolloin niihin pystytään myös vaikuttamaan ajoissa.

Kuntoarvioon sisältyy ajantasaista tietoa kiinteistön ylläpidon kannalta merkittävistä osa-alueista ja ehdotus alkavien vaurioiden seurannasta ja jatkotoimenpiteistä. Kiinteistötarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisiin turvallisuuspuutteisiin ja riskeihin.

Lataa Elinkaaripalvelut-esite

Ota yhteyttä

 

ota_yhteytta.jpg

Liiketoimintajohtaja
Energiapalvelut
Isto Hietanen
isto.hietanen@assemblin.fi
Puh. 050 469 5495
ota_yhteytta.jpg

Energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut
Pekka Semi
pekka.semi@assemblin.fi 
Puh. 050 390 0876
ota_yhteytta.jpg

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus
ja elinkaaripalvelut
Pekka Ervasti
pekka.ervasti@assemblin.fi 
Puh. 050 469 7575
ota_yhteytta.jpg

Energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut Turku
Timo Meri
timo.meri@assemblin.fi 
Puh. 040 128 7072
ota_yhteytta.jpg

Kiinteistökehitys, energiatehokkuus
ja elinkaaripalvelut
Janne Aittola
janne.aittola@assemblin.fi 
Puh. 050 385 3347

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous