<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elinkaaripalvelut; TDD, EDD

Jätä tarjouspyyntö tästä

Pyydä tarjous

Kuntoarviolla kattava kuva kiinteistöstä

Assemblinin kiinteistöjen elinkaaripalveluiden kuntoarvio antaa kattavan kuvan kiinteistösi kunnosta. Asiantuntijamme selvittävät kiinteistösi rakennus- ja LVISA-teknisen kunnon ja saat samalla suositukset jatkotoimenpiteistä.

Kiinteistöjen kustannukset hallintaan 

Kiinteistön elinkaarella tarkoitetaan ajanjaksoa kiinteistön valmistumisesta aina sen purkamiseen saakka. Elinkaarensa aikana kiinteistö vaatii kunnossapitoa ja oikeita toimenpiteitä, jotta sen arvo ja tuottavuus pysyvät toivotulla tasolla. Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut toimenpiteet takaavat sen, että kiinteistöistä on saatavissa maksimaalinen tuotto — nyt ja tulevaisuudessa. Assemblinin Energiatehokkuus- ja elinkaaripalvelut tarjoavat asiantuntemusta rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin aina uudisrakennuksista haastaviin saneerauskohteisiin.

Assemblinin suorittama kuntoarvio on aina tavoitteellinen

Kuntoarvio on kiinteistön omistajan ja ylläpidon perustyökalu kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämisessä sekä kustannusten arvioinnissa. Se on myös yleinen tapa selvittää kiinteistön kunto kiinteistökauppojen yhteydessä.
Kokemuksemme on osoittanut, että myös laajasti saneeratuissa ja ammattimaisesti valvotuissa kiinteistöissä esiintyy yllättävän paljon puutteita ja riskitekijöitä. Kokeneet arvioijamme löytävät jo silmämääräisellä tarkastelulla mahdolliset ongelmakohdat, joiden korjaamisen laiminlyönti aiheuttaa myöhemmin merkittäviä kustannuksia tai kiinteistön myyntihinnan laskua. Kuntoarvio kannattaakin aina teettää jo takuuaikana.
 
Tiesitkö, että yllättäviä vaurioita, rakennusvirheitä ja riskitekijöitä löytyy kaikenikäisistä kiinteistöistä? Olemme koonneet esitteeseen muutamia esimerkkejä kuntoarvioissa havaituista, korjausta vaativista kohteista.
Lataa Elinkaaripalvelut-esite

Kiinteistöjen kustannukset hallintaan

Assemblinin elinkaaripalvelut

Kuntoarviot

Energiakatselmoinnit

 

Tekniset PTS-arviot

Due Dilligence -
energia + tekninen

 

Ympäristöselvitykset EDD, Phase 1 ja 2

 

Putkistojen kuntotutkimukset

 

Kuntoarvioissa asiantuntijamme selvittävät kiinteistön rakennus- ja LVISA-teknisen kunnon havainnoimalla kohteet rakenteita rikkomattomin menetelmin. 

Elinkaaripalveluiden kuntoarviossa kiinteistösi riskitekijät esiin

Kokenut arvioija havaitsee helposti kiinteistön ylläpitoon vaikuttavat riskitekijät, joihin reagoiminen voi säästää merkittäviltä korjaus- ja ylläpitokustannuksilta. Tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, kun ne on havaittu kuntoarviossa riittävän ajoissa.

Katselmoinnit ja tarkastukset asiantuntemuksella

Palvelumme kattavat muun muassa liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen kuntoarviot, energiakatselmoinnit, tekniset PTS-arviot, kosteustekniset tarkastukset, rakennetekniikan tarkastukset, kylmäainevuototestaukset, kylmälaitteiden kuntotarkastukset, uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksien selvitykset sekä TDD ja EDD (phase 1 ja 2) -katselmoinnit. Tarjoamme myös apua kiinteistöjen olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja esimerkiksi kiinteistönhoitajien tai kiinteistön omistajien tueksi.

Saat myös kattavan raportin suoritetusta tarkastuksesta. Käytetyimmät raportointimallit ovat tällä hetkellä KH-malliohjekortistojen mukaiset liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio-ohjeistuksien mukaiset KH 90-00501 ja asuinrakennusten suoritusohjeen KH 90–00535 mukaiset kuntoarviot.

Kuntoarvio kannattaa teettää kaiken ikäisiin kiinteistöihin

Toteutamme laadukkaat ja kattavat kuntoarviot ja energiakatselmoinnit vuosien kokemuksella kaiken tyyppisiin kiinteistöihin. Olemme toteuttaneet kuntoarvion tai Motivan mallin mukaisen energiakatselmuksen viime vuosina yli 200 kohteeseen, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 2 000 000 m². Sisäilman laatuun vaikuttavat haitalliset tekijät on mahdollista havaita normaalin kiinteistökierroksen yhteydessä, jolloin niihin pystytään myös vaikuttamaan ajoissa.

Kuntoarvioon sisältyy ajantasaista tietoa kiinteistön ylläpidon kannalta merkittävistä osa-alueista ja ehdotus alkavien vaurioiden seurannasta ja jatkotoimenpiteistä. Kiinteistötarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisiin turvallisuuspuutteisiin ja riskeihin.

Ota yhteyttä

Johtava asiantuntija
Teijo Jurvanen
teijo.jurvanen@assemblin.fi 
Puh. 040 754 8983

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä