<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Meistä

Me olemme Assemblin. Olemme täyden palvelun asennus- ja huoltokumppani. Asennamme, huollamme ja suunnittelemme Suomessa LVISAK-järjestelmiä sekä toteutamme energiatehokkuus- ja linjasaneerausprojekteja.

Me olemme Assemblin!

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Me suunnittelemme, asennamme ja huollamme LVISAK-järjestelmiä niin toimistoissa, urheiluhalleissa, kauppakeskuksissa, asunnoissa kuin teollisuudessakin. Tukenamme on monipuolisen konsernin voimavarat ja paikallisen yrityksen henkilökohtainen läsnäolo. Liikevaihtomme on noin 800 miljoonaa euroa, ja meillä työskentelee melkein 6 000 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla Pohjoismaissa.

Me olemme siellä missä sinäkin. Sinua varten.

Liikeidea

Toimintaympäristömme

Suunnittelemme, asennamme ja huollamme Suomessa LVISAK-järjestelmiä niin toimistoissa, urheiluhalleissa, kauppakeskuksissa, asunnoissa kuin teollisuudessakin. Toteutamme myös energiantehokkuus- ja linjasaneerausprojekteja. 
Tukenamme on monipuolisen konsernin voimavarat ja paikallisen yrityksen henkilökohtainen läsnäolo.

Toiminta-alueemme

Assemblin toimii Pohjoismaisesti paikkakunnilla, joissa
voimme toteuttaa toimintaamme menestyksekkäästi ja kannattavasti.

Haluamme

 • Täyttää asiakkaidemme vaatimukset
 • Olla talotekniikka-alan kannattavin yritys
 • Toimia kustannustehokkaasti
 • Toimia vastuullisesti ja asiakasta kohtaan
 • Hallita riskejä

Toimintatapamme

Arvomme muodostavat perustan yrityksemme kulttuurille ja identiteetille. Ne tukevat visiotamme:

 • Toimimme ammattimaisesti – 
  selkeät tulosvastuut
 • Toimimme yhdenmukaisesti – 
  yhtenäiset ja selkeät toimintatavat
 • Meillä on osaamista – tietoa, 
  tahtoa ja taitoa
 • Olemme luotettavia - Luotettavuus 
  ja ammattitaitoinen toimintatapa

Kestävä kehitys

Assemblin_Icons_Helmet

Työympäristö

Assemblin tarjoaa turvallisen työympäristön, jota myös pyritään jatkuvasti kehittämään. Kaikki toiminta noudattaa Assemblinin työympäristö- ja ympäristöperiaatteita.

Assemblin_Icons_Recycling

Ympäristö

Assemblin ottaa ympäristön mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta. Tämä tarkoittaa muun muassa ympäristö- ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kartoittamista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Assemblin_Icons_Vest

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Laissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Assemblin Oy:n toiminta noudattaa tätä lakia.

Assemblin panostaa kestävään kehitykseen

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta

Organisaatio

Assemblinin liiketoiminnat keskittyvät talotekniikkaan, linjasaneeraukseen, kiinteistöautomaatioon ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimintaamme ohjaavat yhteiset työskentelytavat ja yhteinen johto. Assemblinin ammattilaiset tarjoavat asiakkaille sekä osaamista, että vuosien kokemusta taloteknisten ratkaisujen osalta. Ammattilaisemme hoitavat myös sopimusten mukaiset raportoinnit ja projektien dokumentoinnin laadukkaasti. Strategiamme perustuu erikoistumiseen, minkä vuoksi toimintamme kussakin maassa sijoittuu tekniikan eri osa-alueiden ympärille. Olemme edustettuina eri puolella Suomea paikallisten liiketoimintayksiköiden kautta. 
 

Triton pääomasijoitusyhtiö

Triton-rahastot sijoittavat ja tukevat keskisuurten yritysten positiivista kehitystä. Kohteena ovat yritykset, joiden pääkonttorit sijaitsevat Pohjois-Euroopassa, pääkohteina yritykset Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa. Tällä alueella Euroopassa Triton keskittyy valmistavaan teollisuuteen, yrityspalveluihin sekä kuluttaja- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoaviin yrityksiin.

Triton on perustettu vuonna 1997. Sen tavoitteena on edistää yritysten pitkäjänteistä kehittämistä. Triton ja sen johtajat toimivat positiivisen muutoksen voimina kohti kestäviä toiminnallisia parannuksia ja kasvua. Tritonin portfolion 27 yrityksen yhteenlaskettu myynti on noin 11,7 miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 53.500 työntekijää. Triton-rahastojen neuvonantajina toimivat erityiset sijoitusammattilaisten tiimit Saksassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Luxemburgissa ja Jerseyn saarella.
Katso lisätietoja: www.triton-partners.com

Arvot

Assemblinin kulttuuri perustuu näihin arvoihin

 
Toimimme ammattimaisesti - selkeät tulosvastuut
Toimimme yhdenmukaisesti - yhtenäiset ja selkeät toimintatavat
Meillä on osaamista - tietoa, tahtoa ja taitoa
Olemme luotettavia - Luotettavuus ja ammattitaitoinen toimintatapa
 

Arvojen taustalla olevat periaatteet

Yksi konserni - yksi kulttuuri
Samat tarpeet - samat ratkaisut

Visiomme

Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava asennus- ja palveluyritys sekä asiakkaidemme ensisijainen valinta tehokkaiden ratkaisujen toimittamisessa alan parhaiden työntekijöiden avulla.
 

Saavutamme visiomme

Tarjoamalla korkeaa laatua
Tarjoamalla laadukasta palvelua ja luotettavuutta
Osoittamalla uudistumis- ja innovointikykyä
Toimimalla tehokkaasti ja ammattitaitoisesti
Kasvattamalla toimeksiantojen kokonaismäärää ja lisäämällä palveluitamme

Laskutustiedot Assemblinille

Lähettäessäsi meille laskuja, lisää viitteeksi työnumero alanumeroineen ja tilaajan nimi. Laskut, joista puuttuvat viitetiedot, palautetaan takaisin lähettäjälle.

Lisätietoja tarvittaessa: talous@assemblin.fi

Verkkolaskutus (suosi tätä tapaa)

Operaattori: 003721291126 (Maventa Oy)
Osoite: 003720646183 (Assemblin Oy)

Mikäli käytätte verkkolaskuoperaattorina pankkia, käyttäkää operaattorina DABAFIHH (Danske Bank Oyj)

Paperilaskujen lähetys postitse

Assemblin Oy
20646183
PL 100
80020 Kollektor Scan

Y-tunnus
2064618-3

Lisätietoa:

 1. Sarjanumeron 20646183 tulee olla myös laskun osoitekentässä, ei pelkästään kirjekuoressa
 2. Samaan kirjekuoreen voi laittaa useampia laskuja
 3. Monisivuista laskua ei saa jakaa useampaan kirjekuoreen
 4. Tulosta laskut mustavalkoisena isolla kontrastilla laskun digitaalisen luvun onnistumisen maksimoimiseksi
 5. Laskun sivut eivät saa olla nidottuna yhteen
 6. Laskun loppusumma on oltava näkyvissä

Paperilaskujen lähetys sähköpostitse

Sähköpostiosoite: invoice-20646183@kollektor.fi

1. Skannaa yhden laskun kaikki sivut yhdeksi PDF-tiedostoksi
1.1. Skannattujen sivujen tulee olla kokoluokkaa A4 210 x 297 mm
1.2. PDF-tiedostoformaatti minimissään version 1.3 mukainen
1.3. PDF-tiedosto ei saa olla lukittu eikä salasanalla suojattu

2. Lisää skannattu lasku (PDF-tiedosto) sähköpostin liitetiedostoksi käyttäen tavallisia kirjoitusmerkkejä (a-z, A-Z, 0-9), ei saa käyttää erikoismerkkejä
2.1. Samassa sähköpostissa voi lähettää useamman laskun, skannaamalla jokainen lasku omaksi PDF-tiedostoksi
2.2. Yksi sähköposti voi olla maksimissaan 10 Mb kokoinen
2.3. Runkokenttään ei tarvitse kirjoittaa mitään