<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Meistä

Me olemme Assemblin. Olemme täyden palvelun asennus- ja huoltokumppani. Asennamme, huollamme ja suunnittelemme Suomessa LVISAK-järjestelmiä sekä toteutamme energiatehokkuus- ja linjasaneerausprojekteja.

Me olemme Assemblin!

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan. Onnistumisen mahdollistavat tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva taustaorganisaatio.

Sisin ratkaisee.

Liikeidea

Liiketoiminta-ajatus

Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme rakennusten teknisiä järjestelmiä.

Toimintaympäristömme

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan.

Missio

Ilman, veden ja energian avulla saamme rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään.

Arvot

Meillä on taitoa

Meillä on osaamista ja kokemusta – siksi voimme olla ylpeitä työstämme. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Meillä on tahtoa

Meitä vievät eteenpäin sitoutuneisuus ja päättäväisyys. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme luodaksemme kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme.

Meillä on sydäntä

Teemme työtä yhdessä toisiamme ja asiakkaitamme kunnioittaen. Kannamme vastuun myös ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Visiomme

Älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja. Ihmisiltä ihmisille.

Kestävä kehitys

Assemblin_Icons_Helmet

Työympäristö

Assemblin tarjoaa turvallisen työympäristön, jota myös pyritään jatkuvasti kehittämään. Kaikki toiminta noudattaa Assemblinin työympäristö- ja ympäristöperiaatteita.

Assemblin_Icons_Recycling

Ympäristö

Assemblin ottaa ympäristön mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta. Tämä tarkoittaa muun muassa ympäristö- ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kartoittamista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Assemblin_Icons_Vest

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Laissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Assemblin Oy:n toiminta noudattaa tätä lakia.

Assemblin panostaa kestävään kehitykseen

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta

Organisaatio

Assemblinin liiketoiminnat keskittyvät talotekniikkaan, rakennusautomaatioon, teknisiin palveluihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimintaamme ohjaavat yhteiset työskentelytavat ja yhteinen johto. Assemblinin ammattilaiset tarjoavat asiakkaille sekä osaamista, että vuosien kokemusta taloteknisten ratkaisujen osalta. Ammattilaisemme hoitavat myös sopimusten mukaiset raportoinnit ja projektien dokumentoinnin laadukkaasti. Olemme edustettuina eri puolella Suomea paikallisten liiketoimintayksiköiden kautta. 
 

Triton pääomasijoitusyhtiö

Building better businesses
Assemblin Oy on ollut Tritonin omistuksessa vuodesta 2015 lähtien.

Triton on vuonna 1997 perustettu kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö. Tritonin tavoitteena on rakentaa parempia yhtiöitä pitkän aikavälin kumppanuuksien avulla.

Triton sijoittaa Euroopassa pääkonttoriaan pitäviin keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat erikoistuneet valmistavaan teollisuuteen, yrityspalveluihin, terveydenhuoltoon sekä kuluttajatuotteisiin ja palveluihin.

Tritonin rahastoissa on noin sata institutionaalista sijoittajaa, kuten eläkerahastoja, valtion omistamia sijoitusyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä ja säätiöitä. Triton ottaa sijoitusarvioinneissa ja päätöksenteossa huomioon ympäristön, sosiaalisen vastuun ja omistajaohjauksen, mikä tukee arvon luomista pitkällä aikavälillä.

Triton on saattanut päätökseen yli 60 yrityskauppaa ja tukenut yli 260 kaupan toteutusta.

Lisätietoja: www.triton-partners.com  

Laskutustiedot Assemblinille

Lähettäessäsi meille laskuja, lisää viitteeksi työnumero alanumeroineen ja tilaajan nimi. Laskut, joista puuttuvat viitetiedot, palautetaan takaisin lähettäjälle.

Lisätietoja tarvittaessa: talous@assemblin.fi

Verkkolaskutus

Operaattori: 003721291126 (Maventa Oy)
Osoite: 003720646183 (Assemblin Oy)

Mikäli käytätte verkkolaskuoperaattorina pankkia, käyttäkää operaattorina DABAFIHH (Danske Bank Oyj)

Paperilaskujen lähetys postitse

Assemblin Oy
20646183
PL 100
80020 Kollektor Scan

Y-tunnus
2064618-3

  1. Sarjanumeron 20646183 tulee olla myös laskun osoitekentässä, ei pelkästään kirjekuoressa
  2. Samaan kirjekuoreen voi laittaa useampia laskuja
  3. Monisivuista laskua ei saa jakaa useampaan kirjekuoreen
  4. Tulosta laskut mustavalkoisena isolla kontrastilla laskun digitaalisen luvun onnistumisen maksimoimiseksi
  5. Laskun sivut eivät saa olla nidottuna yhteen
  6. Laskun loppusumma on oltava näkyvissä

Paperilaskujen lähetys sähköpostitse

Sähköpostiosoite: invoice-20646183@kollektor.fi

1. Skannaa yhden laskun kaikki sivut yhdeksi PDF-tiedostoksi
1.1. Skannattujen sivujen tulee olla kokoluokkaa A4 210 x 297 mm
1.2. PDF-tiedostoformaatti minimissään version 1.3 mukainen
1.3. PDF-tiedosto ei saa olla lukittu eikä salasanalla suojattu

2. Lisää skannattu lasku (PDF-tiedosto) sähköpostin liitetiedostoksi käyttäen tavallisia kirjoitusmerkkejä (a-z, A-Z, 0-9), ei saa käyttää erikoismerkkejä
2.1. Samassa sähköpostissa voi lähettää useamman laskun, skannaamalla jokainen lasku omaksi PDF-tiedostoksi
2.2. Yksi sähköposti voi olla maksimissaan 10 Mb kokoinen
2.3. Runkokenttään ei tarvitse kirjoittaa mitään