Meistä

Me olemme Assemblin!

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Me suunnittelemme, asennamme ja huollamme LVISAK-järjestelmiä niin toimistoissa, urheiluhalleissa, kauppakeskuksissa, asunnoissa kuin teollisuudessakin. Tukenamme on monipuolisen konsernin voimavarat ja paikallisen yrityksen henkilökohtainen läsnäolo. Liikevaihtomme on yli 750 miljoonaa euroa, ja meillä työskentelee yli 5 000 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla Pohjoismaissa.

Me olemme siellä missä sinäkin. Sinua varten.

Jätä yhteydenottopyyntö

Liikeidea

Toimintaympäristömme

Suunnittelemme, asennamme ja huollamme Suomessa LVISAK-järjestelmiä niin toimistoissa, urheiluhalleissa, kauppakeskuksissa, asunnoissa kuin teollisuudessakin. Toteutamme myös energiantehokkuus- ja linjasaneerausprojekteja.
Tukenamme on monipuolisen konsernin voimavarat ja paikallisen yrityksen henkilökohtainen läsnäolo.

TOIMINTA-alueemme

Assemblin toimii Pohjoismaisesti paikkakunnilla, joissa
voimme toteuttaa toimintaamme menestyksekkäästi ja kannattavasti.

HALUAMME

 • Täyttää asiakkaidemme vaatimukset
 • Olla talotekniikka-alan kannattavin yritys
 • Toimia kustannustehokkaasti
 • Toimia vastuullisesti ja asiakasta kohtaan
 • Hallita riskejä

Toimintatapamme

Arvomme muodostavat perustan yrityksemme kulttuurille ja identiteetille. Ne tukevat visiotamme:

 • Toimimme ammattimaisesti –
  selkeät tulosvastuut
 • Toimimme yhdenmukaisesti –
  yhtenäiset ja selkeät toimintatavat
 • Meillä on osaamista – tietoa,
  tahtoa ja taitoa
 • Olemme luotettavia - Luotettavuus
  ja ammattitaitoinen toimintatapa

 

Kaikki tämä tarkoittaa, että harjoitamme hyvää liiketoimintaa osaavien työntekijöiden kanssa kilpailukykyisessä
organisaatiossa, josta me olemme ylpeitä ja jossa on mielekästä työskennellä.

Organisaatio

Assemblinin liiketoiminnat keskittyvät talotekniikkaan, linjasaneeraukseen, kiinteistöautomaatioon ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimintaamme ohjaavat yhteiset työskentelytavat ja yhteinen johto. Assemblinin ammattilaiset tarjoavat asiakkaille sekä osaamista, että vuosien kokemusta taloteknisten ratkaisujen osalta. Ammattilaisemme hoitavat myös sopimusten mukaiset raportoinnit ja projektien dokumentoinnin laadukkaasti. Strategiamme perustuu erikoistumiseen, minkä vuoksi toimintamme kussakin maassa sijoittuu tekniikan eri osa-alueiden ympärille. Olemme edustettuina eri puolella Suomea paikallisten liiketoimintayksiköiden kautta. 

Triton pääomasijoitusyhtiö

Triton-rahastot sijoittavat ja tukevat keskisuurten yritysten positiivista kehitystä. Kohteena ovat yritykset, joiden pääkonttorit sijaitsevat Pohjois-Euroopassa, pääkohteina yritykset Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa. Tällä alueella Euroopassa Triton keskittyy valmistavaan teollisuuteen, yrityspalveluihin sekä kuluttaja- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoaviin yrityksiin.

Triton on perustettu vuonna 1997. Sen tavoitteena on edistää yritysten pitkäjänteistä kehittämistä. Triton ja sen johtajat toimivat positiivisen muutoksen voimina kohti kestäviä toiminnallisia parannuksia ja kasvua. Tritonin portfolion 27 yrityksen yhteenlaskettu myynti on noin 11,7 miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 53.500 työntekijää. Triton-rahastojen neuvonantajina toimivat erityiset sijoitusammattilaisten tiimit Saksassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Luxemburgissa ja Jerseyn saarella.

Katso lisätietoja: www.triton-partners.com

Lataa yhteystiedot (PDF)

Laskutustiedot Assemblinille

Assemblin Oy
20646183
PL 100
80020 Kollektor Scan

Verkkolaskut

Verkkolaskuoperaattori Maventa Oy (operaattoritunnus 003721291126)

Verkkolaskuosoite
003720646183

Y-tunnus
2064618-3

Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla

1. Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina

2. Yksi lasku per tiedosto joka sisältää yhden laskun kaikki sivut

3. Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi

4. Yksi sähköposti voi maksimissaan olla 10Mb

5. PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi

6. PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja

7. Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 279 mm

8. Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.

PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella: invoice-20646183@kollektor.fi

Huomioithan, että sähköpostiosoitteeseen kirjoitettava sarjanro on yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa
esim. Assemblin Oy: invoice-20646183@kollektor.fi 

Lisätietoja tarvittaessa: teknisetpalvelut.laskutus@assemblin.fi 

Kestävä kehitys

safety.svg

Työympäristö

Assemblin tarjoaa turvallisen työympäristön, jota myös pyritään jatkuvasti kehittämään. Kaikki toiminta noudattaa Assemblinin työympäristö- ja ympäristöperiaatteita.

environment.svg

Ympäristö

Assemblin ottaa ympäristön mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta. Tämä tarkoittaa muun muassa ympäristö- ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kartoittamista kestävän kehityksen näkökulmasta.

csr.svg

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Laissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Assemblin Oy:n toiminta noudattaa tätä lakia.

Arvot

Assemblinin kulttuuri perustuu seuraaviin arvoihin:

 • Toimimme ammattimaisesti - selkeät tulosvastuut
 • Toimimme yhdenmukaisesti - yhtenäiset ja selkeät toimintatavat
 • Meillä on osaamista - tietoa, tahtoa ja taitoa
 • Olemme luotettavia - Luotettavuus ja ammattitaitoinen toimintatapa

Arvojen taustalla olevat periaatteet:

 • Yksi konserni - yksi kulttuuri
 • Samat tarpeet - samat ratkaisut

Visiomme

Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava asennus- ja palveluyritys sekä asiakkaidemme ensisijainen valinta tehokkaiden ratkaisujen toimittamisessa alan parhaiden työntekijöiden avulla. 

Saavutamma visiomme

 • Tarjoamalla korkeaa laatua
 • Tarjoamalla laadukasta palvelua ja luotettavuutta
 • Osoittamalla uudistumis- ja innovointikykyä
 • Toimimalla tehokkaasti ja ammattitaitoisesti
 • Kasvattamalla toimeksiantojen kokonaismäärää ja lisäämällä palveluitamme