Assemblin on perustanut uuden, koko konsernin laajuisen kestävän kehityksen komitean ja laatineet vuodelta 2017 kestävän kehityksen raportin.

Kestävä kehitys käsittelee liiketoimintojen taloudellisia, liiketoiminnollisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia näkökohtia. Assemblinin lähtökohtana on olla vastuullinen yritys, joka harjoittaa kannattavaa ja tervettä liiketoimintaa sekä kiinnittää huomiota ympäristöön ja omiin ja muiden resursseihin ja myös kuluttaa näitä resursseja harkitusti ja taloudellisesti.

- Kestävä kehitys on sitä, että avaamme silmämme ja ymmärrämme päätöstemme kaikki vaikutukset taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista näkökulmista. Olen vakuuttunut siitä, että yrityksemme menestykselle on elintärkeää toteuttaa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa ja toimimalla samalla vastuullisesti, sanoo Assemblinin toimitusjohtaja Lennart Petersson.

Uusi kestävän kehityksen komitea

Assemblinin hajautettu organisaatio toteuttaa paljon kestävän kehityksen työtä kullakin liiketoiminta-alueella. Kestävän kehityksen komitea on perustettu sen takia, että koordinointi ja seuranta olisi mahdollisimman helppoa. Komitea on suoraan alisteinen konsernin johtoon, mukaan lukien kunkin liiketoiminta-alueen edustajat ja asiaankuuluvat konsernin henkilöstötoiminnot.

- Kestävän kehityksen komitean tehtävänä on tarkkailla lainsäädäntöä, seurata erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä aloitteita liiketoiminnoissamme, kanavoida ja levittää hyviä ideoita ja pohjustaa yhteisiä asioita päätettäväksi johtoryhmään, sanoo Åsvor Brynnel, Assemblinin viestintäpäällikkö ja Assemblinin kestävän kehityksen komitean koolle kutsuja.

Kestävän kehityksen komitean jäsenet ovat:

Åsvor Brynnel, viestintä Assemblin Nordic
Anders Sarpakari, juristi Assemblin Nordic
Jarl Cornell, Liiketoimintojen kehittäminen Assemblin Nordic
Fanni Lång, Viestintä Assemblin Suomi
Siri Forsberg, CFO Assemblin Norja
Bengt Johnsen, HR Assemblin Norja
Dan Wallén, HR Assemblin VS
Johan Holmqvist, Liiketoimintojen kehittäminen Assemblin VS
Cecilia Lindblad, HR Assemblin Ventilation
Johny Ericsson, Kehittäminen Assemblin El

Assemblinin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti

Seuraavana askeleena kohti kestävämpää kehitystä, olemme myös valmistaneet erillisen kestävän kehityksen raportin vuodelle 2017, jossa kuvataan, miten kestävää kehitystä on toteutettu Assemblinin sisällä. Kestävän kehityksen raportti on kiinteä osa ulkoista vuosikertomusta 2017. 

Voit tutustua raporttiin tästä (ruotsiksi): Assemblin Hållbarhet_2017_A4

Lisätietoja

Vt. toimitusjohtaja 
Magnus Eriksson
magnus.eriksson@assemblin.fi 
Puh. 050 568 9900

Viestintä
Fanni Lång
fanni.lang@assemblin.fi 
Puh. 040 641 6259

Ota yhteyttä